PROJECTS :INDUINN

Văn phòng thật sáng tạo và độc đáo với những container xếp chồng lên những khối hành lang và tạo ra những không gian làm việc sáng tạo, riêng biệt cho cac buổi họp team, hoặc brain storm.

30 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 35 33 32 31

Contact Info:

E-mail: focus@focusarch.com

Add: Unit 01, 1st Floor, KGT Building, 253 Nguyen Thai Binh, Tan Binh Dist., HCMC

T: +848 39 483 898.

F: +848 39 483 897.


Xem Cty FOCUSARCH ở bản đồ lớn hơn