PROJECTS :Co-Working center

Với những doanh nghiệp nhỏ và các doanh nghiệp mới bắt đầu , việc thiết lập một văn phòng mới với đầy đủ các phòng ban và thiết bị là điều khó khăn nếu không nói là không thể. Một trung tâm Co working  – của công ty BDS SaiGon Đan Linh ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu này. Văn phòng được thiết kế đơn giản và năng động hết mức có thể, văn phòng như là một sân chơi cho cá doanh nghiệp, các bạn trẻ có khát vọng kinh doanh , khát vọng làm việc , và cống hiến cho cộng đồng.6a

FINAL RECEPTION 1.RGB_color.0000 1.VRayGlobalIllumination.0000

Contact Info:

E-mail: focus@focusarch.com

Add: Unit 01, 1st Floor, KGT Building, 253 Nguyen Thai Binh, Tan Binh Dist., HCMC

T: +848 39 483 898.

F: +848 39 483 897.


Xem Cty FOCUSARCH ở bản đồ lớn hơn